Terapiapalvelut

Musiikkiterapia • Toimintaterapia 
Vibroakustinen terapia • 

Musiikkiterapia yksilöterapiana

Sointuvan musiikkiterapiassa iloitaan itseilmaisusta, onnistumisesta ja osallisuudesta. Musiikkiterapia on kuntoutusmuoto, jossa musiikki, vuorovaikutus ja kommunikaatio luovat pohjan terapeuttiselle työskentelylle. Terapiassa käytetään luovia työtapoja musiikkia ja toiminnallisuutta yhdistäen sekä oppimista tukien.

Musiikki madaltaa kynnystä tarkastella ja harjoitella esimerkiksi tunnetaitoja, motoriikkaa tai keskittymistä vaativia taitoja. Musiikillisessa toiminnassa palkitsevaa on rohkeuden löytyminen, itseilmaisun paraneminen ja sosiaalisten taitojen kehittyminen.

MUSIIKKITERAPIA sopii mm.
• tarkkaavaisuustaitojen kehittämiseen
• oppimisen esteiden lievittämiseen
• autismin kirjon ja kehityksellisten häiriöiden kuntoutukseen

Musiikkiterapia ryhmäterapiana

Musiikkiterapiaa  ryhmässä suositellaan psyykkisten, sosiaalisten tai kehityksellisten häiriöiden kuntouttamiseen.

Musiikki tarjoaa hyvän kanavan myös nuorten kohtaamiseen. Musiikillinen toiminta on helppo rakentaa ryhmäläisiä kiinnostavien kappaleiden ympärille ja se parantaa motivaatiota osallistua kuntoutukseen.

Musiikkiterapiaryhmässä  ryhmätaitoja, toisen huomioon ottamista ja kuulluksi tulemista tapahtuu sekä soittotilanteissa että keskustelussa.

MUSIIKKITERAPIARYHMÄ sopii esim.
• tunne- ja säätelytaitojen harjoitteluun
• sosiaalisten taitojen harjoitteluun
• toiminnanohjauksen ja keskittymisen kuntouttamiseen

Toimintaterapia yksilöterapiana 

Sointuvan toimintaterapia perustuu yhdessä tekemiseen, osallisuuteen ja onnistumiseen. Toimintaterapia on kuntoutusta, joka pohjautuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön. Perustana toimintaterapialle ja kuntoutukselle on terapeutin ja asiakkaan välinen yhteistyö ja vuorovaikutus. 
Lasten toimintaterapiassa tavoitteena on kokonaiskehityksen tukeminen, jotta lapsi kehittyy ja pystyy rajoituksistaan huolimatta saavuttamaan tasoaan vastaavia taitoja ja valmiuksia ja osallistumaan itselle merkitykselliseen toimintaan.
Nuorten tomintaterapiassa käytetyt toiminnat ovat nuorelle itselleen merkityksellisiä, sellaisia, jotka vahvistavat nuoren tunnetta itsestään toimijana. Tavoitteena on omien vahvuuksien löytäminen ja mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä, mikä vahvistaa minäkuvaa, arjen taitoja sekä itsenäistymistä. 
Psykiatrinen toimintaterapia perustuu toimintamahdollisuuksien arviointiin, asiakkaan mielenkiinnonkohteisiin sekä voimavaralähtöisyyteen. Keskeistä on yhteistyöllisyys ja vuorovaikutuksellisuus sekä toiminnasta saatavat onnistumisen kokemukset.

Terapia voi toteutua vastaanottokäynteinä ja/tai asiakkaan arkiympäristössä, kuten kotona ja koulussa.

Musiikkiterapia
kuntoutuspsykoterapiana 

Musiikkiterapian työtavat mahdollistavat asioiden pohtimisen ja jakamisen myös silloin kun niille ei vielä ole sanoja.

Musiikkiterapiassa mahdollistuu monien luovien  terapeuttisten työtapojen käyttäminen. Voidaan kuunnella musiikkia ja opetella rentoutumaan. Soittaminen, laulaminen, improvisoiminen ovat työtapoja joihin on turvallisessa terapiasuhteessa helppo lähteä mukaan.

Musiikki voi madaltaa hoitoon tulemisen kynnystä. Kela korvaa kuntoutusta 16–25- vuotiaille.

Musiikkiterapia toteutuu 1–2 kertaa viikossa 60 min. ajan 40–80 kertaa vuodessa.

Puheterapia

Sointuvassa puheterapia toteutuu Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena sekä maksusitoumuksilla.

Puheterapia voi toteutua sekä kuntoutujan arjessa että sointuvan kivoissa vastaaottotiloissa.

Sointuvan löydät täältä
  • Piippukatu 7A,
    40100 Jyväskylä
Heli Kallio-Lampinen
  • +358 40 5577 309
Saana Hiltunen
  • +358 44 344 5445
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google