Teen musiikkiterapiaa laaja-alaisesti lasten, nuorten ja aikuisten kohderyhmissä. Minulla on sopimus Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalveluiden tuottajana sekä kuntoutuspsykoterapian musiikkiterapiapalveluntuottajana.

Musiikkiterapiassa voidaan keskittyä musiikilliseen vuorovaikutukseen monella eri tasolla sanattomasti tai musiikin ja sanoitusten antia hyödyntäen. Itseilmaisu, onnistumisen ilo ja osallisuus ovat avainsanoja musiikkiterapiassa.

Musiikkiterapiassa voidaan soittaa, laulaa, tanssia ja maalata. Lasten terapiassa musiikkileikki auttaa vuorovaikutuksen ja kommunikaation syntymisessä.

Koulutukseni:
Musiikkiterapeutti
Filosofian maisteri
Musiikkileikkikoulunopettaja eli muskariope

Täydennyskoulutus:
Musiikkiterapia masennuksen hoidossa
Neuropsykologinen musiikkiterapia
GIM terapiakoulutus A-C

Lisäkoulutuksia:
Fysioakustinen hoito
Orff musiikkipedagoginen koulutus
autismin kirjon koulutuksia
tukiviittomat

Työkokemus:
Musiikkiterapeutti
Musiikkiterapian ja musiikin varhaiskasvatuksen sekä erityismusiikinopetus alan kouluttaja
Musiikkileikkikoulunopettaja
Erityisryhmien musiikinopettaja ( Kumo musiikkkikoulun perustajajäsen)

Musiikkiterapian työtavoista, työvälineistä ja vastaanotosta:
Teen musiikkiterapiaa yksilöterapiana ja ryhmäterapiana toimitiloissani sekä päiväkoti- ja koulukäynteinä. Lasten musiikkiterapiassa kommunikaatio ja vuorovaikutus ovat asioita, joihin laulamisen, soittamisen, leikkimisen ja yhteisen tekemisen kautta pyritään samaan parannusta. Toisaalta musiikkiterapialla voidaan tähdätä motoristen taitojen, silmä-käsi yhteistyön paranemiseen tai keskittymisen paranemiseen. Musiikin avulla tunteiden tunnistamiseen, ilmaisemiseen ja käsittelemiseen voidaan saada yhteys myös silloin, kun se muuten on vaikeaa. Nuorten ja aikuisten terapiassa monipuolinen musiikin kuuntelu, keskustelu, improvisaatio, laulaminen ja soittaminen ovat terapian työvälineinä.

 

Sointuvan löydät täältä
  • Piippukatu 7A,
    40100 Jyväskylä
Heli Kallio-Lampinen
  • +358 40 5577 309
  • heli.kallio-lampinen@sointuva.fi
Saana Hiltunen
  • +358 44 344 5445
  • saana.hiltunen@sointuva.fi